Intuïtief/energetisch coach.

Licht uit, spot aan.

Lichtpuntjes die vanzelf aan gaan. Tekens via de radio. Energieën die dit rijk bezoeken nadat ze fysiek zijn overgegaan, met een vibratie soms zo hoog dat licht en radio erdoor kunnen worden beïnvloed. Boodschappen van het hiernamaals, bewijzen dat het bewustzijn inderdaad doorgaat na het fysieke bestaan van de mens. Het brein met haar eigen denkwereld en hersenprocessen geeft weerstand, ze zoekt alleen naar wat ze kent. Voorzichtigheid, terughoudendheid en twijfel zijn geheel en al op zijn plaats bij het verkennen van het onbekende en wat er aan de 'andere kant' is. De waarheid is dat we dát op een dag allemaal zullen ontdekken of we het nou leuk vinden of niet. Mijn geschiedenis, rijk aan het voorbij laten gaan van gelegenheden en dan vooral in mijn lichtwerk, wanneer mijn eigen energetische vibratie hoog genoeg is. Ik wist nogal eens dingen te wéten, maar durfde ze dan vaak ook weer niet uit te spreken door diezelfde voorzichtigheid, terughoudendheid en twijfel. Waren het misschien projecties van mijn onderbewustzijn, van mijn fantasie of van mijn wensdromen...? Wat ik wel wist is dat waar angst heerst, intuïtie zich niet verder vrij kan ontplooien en ik vertikte het om naar mijn eigen hersenprocessen te luisteren, die als een daverende goederentrein over haar voorgeschreven route wilde voortdenderen. En zo stuitte ik met mijn laptop lifestyle 'toevallig' op Evp.(electronic voice fenomenone) Absoluut geen nieuwe methode in het hiernamaalsonderzoek en een technologie via elektronica om het bestaan van het ongeziene te 'bewijzen'. Een programma dat willekeurige ruis produceert en waar overledenen diezelfde ruis als klankkast kunnen gebruiken om stemmen te vormen. 'Ontwikkeling verzekerd, maar wel een opgave voor eigen moed, initiatief, energie, inzicht en intuïtie.' Met mijn volle verstand en rede, bevrijd van de grenzen van mijn hersenen, besloot ik objectief, nuchter en waakzaam het programma te gaan volgen. Voor mij werd het op verkenning in een volledig onbekend gebied met de nodige hoofdbrekers. Geluidsopnames analyseren, communicaties vastleggen, filteren en versterken, controleren en registreren, fragment na fragment. Onsamenhangende, ongrammaticale, gecamoufleerde taalmengelingen, zacht gefluister, zin flarden, uitroepen en geluidsbombardementen werden de ether in geslingerd door de gindse sprekers. De kunst van het echt luisteren is vermoeiend, energetisch geconcentreerd luisteren is uitputtend. Maar wat ik óók kreeg was veel meer dan ik verwacht had, onberispelijke duidelijke verbindingen. Reacties die al mijn verwachtingen overtroffen. Persoonlijke mededelingen van 'ergens uit de ruimte', helder en duidelijk. Voltreffers die niet van verder commentaar hoefden voorzien te worden. En ik had er geen vermoeden van dat dit nog maar een begin van een hele reeks was, langzaam maar in consequente ontplooiing, hun stemmen voor alle tijden op geluidsband vastgelegd. Evp, troost voor alle treurende en een aanmoediging vanuit een ander perspectief. Toegewijd aan het helpen van mensen wil ik dit delen met iedereen die geïnteresseerd is. Want waar je niets kunt verbergen, heb je ook niets te vrezen. Finding HOPE in the afterlife. www.im-POSSIBLE.be